Privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk wat wij redelijkerwijs nodig achten om te kunnen garanderen dat uw persoonlijke gegevens op een veilige manier en volgens dit Privacybeleid worden verwerkt. Alleen ons bedrijf ontvangt uw persoonlijke informatie. Deze informatie (individueel of in groepsverband) wordt in geen enkel geval afgegeven aan derden. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens juist en actueel blijven. Echter, wij vragen u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens en/of andere informatie (zoals een verandering van adres bijvoorbeeld).

Hoewel we deze maatregelen treffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen moet u zelf bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het veiligstellen van informatie en zelf de juiste voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Internet is van nature een medium waarbij de veiligheid van de informatie die u digitaal opgeeft niet kan worden gegarandeerd en het doorgeven van persoonsgegevens vindt dan ook plaats op eigen risico.

Conform de Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft u recht op toegang en wijziging van uw persoonsgegevens. Voor vragen of wanneer u een beroep wilt doen op uw akkoord voor de verwerking van uw gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het adres dat vermeld staat in onze disclaimer. Bij het ontbreken van de juiste verwerking van uw gegevens kunt u ook een klacht indienen bij de Franse organisatie CNIL.

Wanneer de betrokken persoon akkoord is voor de behandeling van zijn persoonsgegevens is artikel 6, paragraaf 1, alinea 1, alinea 1A van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoer van een contract met de betrokken persoon of precontractuele maatregelen die door de betrokken persoon zijn getroffen is artikel 6, paragraaf 1, alinea 1B van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Verzamelen van gegevens en doel

De onderstaande onderdelen van deze website kunnen worden gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens om te antwoorden op uw aanvragen (reservering, contact opnemen, inschrijven voor de nieuwsbrief, enz.):

  • Contactformulier
  • Inschrijvingsformulier nieuwsbrief
  • Reserveren
  • Verplichte velden en betalingsformulieren
  • Cookies

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door de firma’s IMMOCÉAN en SECURE HOLIDAY.

Cookiebeleid

Tijdens de navigatie op de website www.immocean.com kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat de identiteit van de gebruiker niet vrijgeeft maar waarmee informatie over het navigatiegedrag van een computer op deze website kan worden opgeslagen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om het navigatieverkeer te verbeteren en om bepaalde bezoekersaantallen te meten.

Het weigeren van cookies kan ervoor zorgen dat bepaalde functies van de website niet werken. Gebruikers kunnen hun computer echter zelf instellen en de plaatsing van cookies weigeren. Dit kan op de volgende manier, afhankelijk van de gebruikte browser:

  • Firefox: In het browsermenu: klik op Tools en ga naar Opties en Privacygegevens. Activeer de Regels voor het bewaren van informatie bij: persoonlijke instellingen voor internetgeschiedenis en schakel “Cookies aanvaarden” uit.
  • Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het pictogram van het menu (verticale puntjes) en klik op Instellingen en Meer instellingen weergeven. Klik onder “Privacy” op Cookie-instellingen en schakel cookies uit.
  • Internet Explorer: Klik rechtsboven in de browser op het pictogram van het menu (horizontale puntjes) en klik op Instellingen en Meer instellingen weergeven. Klik onder “Cookies” op Cookies uitschakelen.
  • Safari: Klik rechtsboven in de browser op het pictogram van het menu (een gekarteld wieltje) en klik op Voorkeuren. Kies het menu Veiligheid. Klik onder “Cookies aanvaarden” op “Nooit”.