Disclaimer

Uitgever van de website

Webhost

Wettelijke bepalingen en credits

Alle informatie op deze website valt onder de Franse wet voor auteursrechten en intellectueel eigendom. In navolging van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het Wetboek van Intellectueel Eigendom van 1 juli 1992 is elke reproductie (geheel of deels) van deze website voor groepsgebruik strikt verboden zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van SCI IMMOCÉAN. Dit is vervalsing, strafbaar volgens de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek Intellectueel Eigendom.

De informatie op deze website, zoals logo’s, geluid, beeld, foto’s, video’s, tekst, evenementen, programma’s, grafische normen, praktische informatie, databases en software-onderdelen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden beschermd door de richtlijnen uit het Wetboek Intellectueel Eigendom. Gebruikers maken geen inbreuk op het recht voor intellectueel eigendom dat aan deze onderdelen verbonden is, zoals de reproductie, de weergave, het wijzigen, aanpassen of vertalen ervan. Er kan ook op geen enkele manier kwalitatief of kwantitatief aanzienlijke informatie worden ontleend en/of hergebruikt.

De icoontjes op de website zijn ontworpen door Freepik en afkomstig van www.flaticon.com