Espace Client

Immocéan by RESASOL: Campings, Locations, Appartements de vacances dans les Landes

+33 558 482 200

Conditions Générales de Vente

PRIJS:
De huurder, die een aanbetaling voor de accommodatie gestort heeft, zal de accommodatie betrekken op de datum overeengekomen in het contract, en de totale huursom betalen zoals uiteengezet in onze huurvoorwaarden gedateerd van 1 juni (bij huur na 1 juni moet het volledige bedrag bij tekening van het contract betaald worden), ongeacht ziekte, ongeluk of onvoorziene gebeurtenis. De huurovereenkomst is definitief na ondertekening van dit contract, samen met de aanbetaling van 25% van het globale huurbedrag die afgetrokken zal worden van de eindrekening, en 39€ administratiekosten die niet terugbetaald zullen worden. Het volledige dossier moet uiterlijk binnen 8 dagen op ons kantoor worden ingeleverd. De huurovereenkomst is definitief na onze goedkeuring; u krijgt hiervan een exemplaar ter bevestiging. 
Reserveringen kunnen gemaakt worden voor minimum 7 nachten, aankomst op zondag (voor de periode tussen 1 juli en 2 september). Buiten deze periode wordt per nacht gereserveerd (in het weekend minimaal 2 nachten). De verblijfskosten zullen berekend worden op basis van de data vermeld in de huurovereenkomst: Een vervroegd vertrek of verlate aankomst geeft geen recht op terugbetaling, zelfs als we hiervan op de hoogte gesteld waren. Indien de totale verblijfkosten niet op de overeengekomen datum voldaan zijn, zal het contract zonder voorafgaande kennisgeving nietig verklaard worden.

WAARBORGSOM:
De waarborgsom dient om eventuele schade aan het onroerend goed en alles wat zich hierin bevindt, en de verschillende kosten en verbruik te kunnen dekken. Dit bedrag zal binnen een maand terugbetaald worden, met aftrekking van vervangen spullen, en eventuele reparatie- en schoonmaakkosten. Indien de waarborg niet alle kosten kan dekken, zal de huurder het bedrag aanvullen, of wordt er een gerechtelijke procedure gestart.

DUUR:
De huur is voor een bepaalde tijd vastgesteld, en begint en eindigt onherroepelijk op de dag en tijd zoals aangegeven in deze overeenkomst. De duur kan niet verlengd worden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, dat de huurder zal accepteren. De huurder verklaart dat hij geen professionele activiteiten zal uitoefenen in de accommodatie waarvoor de huurovereenkomst wordt afgesloten, die verhuurd wordt als vakantie-accommodatie zonder betrekking met zijn woonhuis, of die van zijn erfgenamen. Deze voorwaarden zijn de basis van de huurovereenkomst.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER:
De huurder zal de accommodatie in dezelfde staat verlaten als hij deze bij aankomst betrokken heeft, dat wil zeggen zoals beschreven in de bijlage van dit contract. De meubels mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan die waar deze voor bestemd zijn. Alles dat na beëindiging van deze overeenkomst weg of niet meer bruikbaar is, om andere redenen dan slijtage, moeten door de huurder betaald of vervangen worden naar gelang wat de eigenaar besluiten mag. Deze clausule is ook van toepassing op behang, verf en op het gebouw in het algemeen.
In dat geval zal ingehouden worden:
a) – de waarde van de gebroken of gebarsten voorwerpen
b) – De reinigingskosten van de tapijten, dekens, matras, bedden…die gereinigd moeten worden.
De huurder zal de meubels en decoratie van de accommodatie alleen binnen de accommodatie gebruiken, en niet voor andere doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan spullen uit de accommodatie naar buiten te brengen. De huurder zal er voor zorgen dat niets de wastafels, badkuipen, bidets, gootstenen, wasruimten, toiletten zal verstoppen. Mocht dit wel gebeuren, dan zal hij de reparatiekosten moeten betalen.
De huurder mag in geen geval zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar de accommodatie onderverhuren, of de rechten aan iemand anders afstaan, op straffe van contractontbinding; hij kan op een comfortabele manier gebruik maken van de gehuurde ruimte, en mag onder geen enkel beding eigen meubels plaatsen, behalve voor wasgoed en kleine spulletjes.
In de gehuurde ruimten mogen onder geen enkele voorwaarde meer personen ondergebracht worden dan staat aangegeven onder bijzondere bepalingen. De huurder zal zonder andere beschadigingen te maken de reparaties laten uitvoeren die nodig zijn voor het leefgenot in de accommodatie en die van het gebouw in het algemeen. Om risico op allergische aanvallen zoals astma te voorkomen, mag de huurder geen dieren in de accommodatie toelaten, zelfs niet voor even.
De huurders moeten zich houden aan de huisregels, en verklaren hiervan kennis genomen te hebben. Het is uitdrukkelijk verboden om was uit de ramen, en op balkons te hangen. De huurder zal, binnen drie dagen na betrekking, de eigenaar op de hoogte stellen van alle geconstateerde onregelmatigheden.
De huurder accepteert deze accommodatie en zal de huisregels naleven; vanaf 23 uur moet het volledig stil zijn. In overeenstemming met het bestemmingsplan van de gemeente, wordt u erop gewezen dat het verboden is om tenten of caravans te zetten op de parkeerplaatsen en tuinen.

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER:
De verhuurder moet de huurder het onderkomen verhuren
zoals beschreven in deze overeenkomst, en zijn verplichtingen nakomen.

VERZEKERING:
De huurder zal een verzekering afsluiten tegen diefstal, brand en waterschade, zowel voor de accommodatie als de verhuurde inboedel, maar ook voor schade veroorzaakt bij buren. De huurder zal alle gevraagde papieren meteen aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger overdragen. Als gevolg hier van kunnen deze laatsten niet aansprakelijk gesteld worden, daar hun verzekering in geval van schade niet de bevoegdheid heeft om in naam van de huurder op te treden.

ANNULERING:
Mocht u later aankomen of uw verblijf moeten annuleren, wordt u verzocht ons hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen (telefonische berichten zijn niet toegestaan). Indien wij geen informatie binnen gekregen hebben, zal de accommodatie de volgende dag om 12 uur weer ter beschikking gesteld worden, en toegewezen aan een andere cliënt. De totale verblijfskosten zullen als schadevergoeding worden geïnd. Bij annulering zal worden ingehouden, of moet u betalen:
a) De administratie- en verzekeringskosten.
b) Als schadevergoeding voor contractbreuk: een bedrag gelijk aan 25 % van de totale verblijfskosten, als u voor 1 juni 2013 annuleert, en een bedrag gelijk aan de totale verblijfskosten als u na 1 juni 2013 annuleert, of als u zich niet meldt op de overeengekomen datum.
Mocht de annulering van ons komen, behalve in geval van overmacht of fout van uw kant, zal uw betaling in zijn geheel terugbetaald worden.

ANNULERINGSVERZEKERING:

Verzekeringsmaatschappij: Gritchen Affnity – Service Sinistre Campez Couvert – 27 rue Charles Durand CS70139 – 18021 BOURGES Cedex – E-mail : sinistre@declare.fr

De voorwaarden van de annuleringsverzekering downloaden: Annuleringsverzekering NR

ELEKTRONISCHE INFORMATIEVERWERKING:
De verhuurder heeft uitdrukkelijk de toestemming om: – de informatie in deze overeenkomst elektronisch te verwerken: In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978, heeft de huurder het recht om de gemachtigde om toegang en wijziging van zijn gegevens te vragen: De modaliteiten worden in gezamenlijk overleg bepaald.